Nieuws

Hulp bij diëten scheelt miljarden zorgkosten

Als mensen met overgewicht en een daaraan gerelateerde ziekte zoals diabetes hulp krijgen van een diëtist bespaart dat veel zorgkosten.

Volgens SEO, dat het onderzoek deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, is geen andere medische interventie zo kosteneffectief als dieetadvisering. In andere kosten-batenanalyses zijn opbrengsten van €5 per geïnvesteerde euro gebruikelijk, en de dieetadvisering zit daar dus ver boven.

De behandeling van patiënten die als gevolg hun overgewicht ook nog kampen met ziektes als hoge bloeddruk kan de maatschappij in vijf jaar tijd tot €2,3 mrd opleveren.

Politiek
De kosten voor dieetadvisering liggen politiek gevoelig. Vorig jaar werd de zorg van diëtisten wegens bezuinigingen nog uit het basispakket voor de zorgverzekering geschrapt. Bij het lenteakkoord werd het er weer ingebracht, maar alleen voor de mensen die door hun overgewicht ook andere ziekten hebben. Vanaf volgend jaar kan iedereen weer via de basisverzekering naar de diëtist, maar wel wordt het aantal uren dat wordt vergoed verminderd van vier naar drie per jaar.

Kosteneffectief

Volgens SEO, dat het onderzoek deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, is geen andere medische interventie zo kosteneffectief als dieetadvisering. In andere kosten-batenanalyses zijn opbrengsten van €5 per geïnvesteerde euro gebruikelijk, en de dieetadvisering zit daar dus ver boven.

De behandeling van patiënten die als gevolg hun overgewicht ook nog kampen met ziektes als hoge bloeddruk kan de maatschappij in vijf jaar tijd tot €2,3 mrd opleveren.

Productiever

Dat komt vooral omdat de begeleiding van de diëtist, en het gewichtsverlies dat daar het gevolg van is, zorgt dat de patiënt minder medicijnen en andere zorg nodig heeft. Daarnaast blijken mensen die afvallen met een diëtist productiever te worden op hun werk en zich minder vaak ziek te melden.

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici