Kosten en Vergoedingen

Vergoeding en kosten dieetadvies 2023

Dieetadvies door een diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Omdat de eerste 3 uur vanuit de basisverzekering worden vergoed, wordt dit verrekend met het eigen risico. Het eigen risico in 2023 is € 385,00. U betaalt maximaal 3 keer het uurtarief. Dit uurtarief verschilt per verzekeraar en is gemiddeld 73 euro. Diverse zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering vaak nog extra uren. 

Zo vergoed Menzis in pakket 2 - 2 uur extra bovenop de basisverzekering en in pakket 3 - 4 uur extra. Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet van het eigen risico af.

Wanneer de tijd die door de zorgverzekeraar wordt vergoed op is (inclusief de vergoeding uit de aanvullende verzekering), krijgt u rechtstreeks een rekening van ons, waarbij de kosten gelijk zijn aan het tarief dat uw verzekeraar hanteert.

Ketenzorg
De verzekerde hoeft geen eigen risico voor begeleiding door de diëtist te betalen indien er een verwijzing is via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit betreft chronische zorg voor diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. De huisarts, praktijkondersteuner of assistente bepaalt aan de hand van vastgestelde criteria of U voor ketenzorg in aanmerking komt. 

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten voor levering van dieetadvies met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als U vragen heeft over de kosten en vergoedingen neem dan gerust contact met ons op.

 

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici